Du er, hvad du spiser. Patientforeninger og fagforeningsledere fortæller, hvordan de vil nytænke og navigere i udbuddet af måltider og nye råvarer frem mod 2030. Og om de ser en mulighed for, at klimadagsordenen kan bruges som løftestang til bedre sundhedsindsatser.

Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Kost- og Ernæringsforbundet, Kræftens bekæmpelse og FOA svarer på spørgsmål om deres visioner og handlinger, mulige benspænd og legekammerater, og om hvad det betyder, at klimaet nu indgår i kostrådene.